Vaarallisten aineiden varastointi

Vaarallisten aineiden varastointi on yleensä joko ilmoitusvelvollisuuden piirissä tai luvanvaraista. Vaatimukset riippuvat sekä aineiden laadusta että määristä. Varaston on oltava rakenteellisesti soveltuva vaarallisille aineille. Lisäksi varastossa on oltava turvavarusteet ja koulutettu henkilöstö. Laajamittainen varastointi perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja Seveso-direktiiviin. Se edellyttää myös n.s. käytönvalvojan nimeämistä yritykseen. Autamme mielellämme varastoinnin edellytysten selvittämisessä, teknisten järjestelyjen suunnittelussa, koulutuksessa sekä lupa-anomusten laadinnassa.

Lisätietoja Turvallisuus-ja kemikaaliviraston sivuilta osoitteesta http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-ja-kaasu/

 

Takaisin: Tuotteet ja Palvelut
Sivuston toteutus Whitestone Oy